Kasulik teave » Tehinguga seotud kulud

 
 
 
 
 
 
 
                 TEHINGUGA SEOTUD KULUD
 
 
 
 
  • >>  hindamisakti tasu;   

  •  

  • >>   lepingutasu;

  •  

  • >>   notaritasu; 

  •  

  • >>   riigilõiv;

  •  

  • >>   kohustuslik varakindlustus (IF Eesti Kindlustus, sõlmitakse kohapeal).

Изберете да продадете недвижим/и/ имот/и/ ексклузивно с Имоти Коевски и така ще намалите Вашите разходи по комисионната такса. Нашият дългогодишен опит в посредничеството при покупко-продажба на недвижими имоти, гарантира професионално и коректно отношение към всеки един клиент. Екипът ни включва квалифицирани консултанти и маркетинг специалисти. Ние може да Ви предложим ниска комисионна такса при Вашата продажба на недвижим имот. За целта се възползвайте нашата специална промоция:

КОМИСИОННА ТАКСА - 1.5%

Условия на промоцията:

I. Организатор
Промоцията на услугата "1.5%" ("Промоция") се организира и провежда от "Имоти Коевски" ЕООД, вписано в ТР при АВ под ЕИК 20196853, със седалище и адрес на управление гр.Сливен ул.Добротица 6 ("Имоти Коевски")
 
II. Територия
Промоцията се провежда в гр.София и гр.Сливен
 
III. Продължителност на промоцията
Промоцията започва на 01.07.2012г. и ще продължи до 31.11.2012г.
 
IV. Право на участие
В промоцията може да участва всяко физическо (над 18 години) или юридическо лице ("клиент") което  продава недвижим/и/ имот/и/ на териториите на общините посочени в раздел II от настоящите условия.
 
V. Механизъм на промоцията
1.За да участва в Промоцията, клиента в периода на продължителност на Промоцията трябва да сключи договор за посредничество с изключителни права с Имоти Коевски за срок от 6 месеца. Като срока на договора влиза в сила след неговото подписване.
2.Сключването на договора може да се извърши във всеки офис на Имоти Коевски. Адресите на офисите може да ги видите на интернет адрес www.cityestates.eu раздел За нас
3.При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас на ел.адрес promo@cityestates.eu
 
VI. Комисионна такса
Със сключването на договор за посредничество с изключителни права, Имоти Коевски гарантира 1.5% комисионна такса от цената на имота
 
VII. Прекратяване на промоцията
Имоти Коевски може да прекрати Промоцията по всяко време
 
VIII. Общи условия
1. Имоти Коевски си запазва правото да променя едностранно настоящите условия , като промените ще влязат в сила в определен от Имоти Коевски срок след предварителното им оповестяване на www.cityestates.eu
2.Имоти Коевски  е оператор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Клиентът има право да упражни правата си по глава пета на Закона.

 

Изберете да продадете недвижим/и/ имот/и/ ексклузивно с Имоти Коевски и така ще намалите Вашите разходи по комисионната такса. Нашият дългогодишен опит в посредничеството при покупко-продажба на недвижими имоти, гарантира професионално и коректно отношение към всеки един клиент. Екипът ни включва квалифицирани консултанти и маркетинг специалисти. Ние може да Ви предложим ниска комисионна такса при Вашата продажба на недвижим имот. За целта се възползвайте нашата специална промоция:

КОМИСИОННА ТАКСА - 1.5%

Условия на промоцията:

I. Организатор
Промоцията на услугата "1.5%" ("Промоция") се организира и провежда от "Имоти Коевски" ЕООД, вписано в ТР при АВ под ЕИК 20196853, със седалище и адрес на управление гр.Сливен ул.Добротица 6 ("Имоти Коевски")
 
II. Територия
Промоцията се провежда в гр.София и гр.Сливен
 
III. Продължителност на промоцията
Промоцията започва на 01.07.2012г. и ще продължи до 31.11.2012г.
 
IV. Право на участие
В промоцията може да участва всяко физическо (над 18 години) или юридическо лице ("клиент") което  продава недвижим/и/ имот/и/ на териториите на общините посочени в раздел II от настоящите условия.
 
V. Механизъм на промоцията
1.За да участва в Промоцията, клиента в периода на продължителност на Промоцията трябва да сключи договор за посредничество с изключителни права с Имоти Коевски за срок от 6 месеца. Като срока на договора влиза в сила след неговото подписване.
2.Сключването на договора може да се извърши във всеки офис на Имоти Коевски. Адресите на офисите може да ги видите на интернет адрес www.cityestates.eu раздел За нас
3.При нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас на ел.адрес promo@cityestates.eu
 
VI. Комисионна такса
Със сключването на договор за посредничество с изключителни права, Имоти Коевски гарантира 1.5% комисионна такса от цената на имота
 
VII. Прекратяване на промоцията
Имоти Коевски може да прекрати Промоцията по всяко време
 
VIII. Общи условия
1. Имоти Коевски си запазва правото да променя едностранно настоящите условия , като промените ще влязат в сила в определен от Имоти Коевски срок след предварителното им оповестяване на www.cityestates.eu
2.Имоти Коевски  е оператор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Клиентът има право да упражни правата си по глава пета на Закона.